Kiến trúc 

Xu hướng kết hợp trong kiến trúc

Xu hướng kết hợp tính chất dân tộc vào ngôi nhà hiện đại là một bước tiến trên con đường tìm tòi một nền kiến trúc hiện đại đậm đà tính chất dân tộc Việt Nam. Xu hướng này có thể chia ra làm hai loại:
– Kết hợp hệ mái dân tộc vào ngôi nhà hiện đại;
– Kết hợp các trang trí dân tộc vào nội ngoại thất của công trình hiện đại.
1. Kết hợp hệ mái dãn tộc vào ngôi nhà hiện đại
Xu hướng này xuất phát từ thầy và trò Khoa Kiến trúc Trường cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương. Trong những nãm 30 và 40, họ đấu tranh với quan điểm của một số quan chức thực dân không tin là vốn truyền thống dân tộc Việt Nam trong kiến trúc có thê phù hợp với cuộc sống hiện đại, một số kiến trúc sư người Pháp là giáo viên Trường cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương đưa vào giảng dạy cho học sinh Việt Nam vốn nghệ thuật dân tộc và bản thân họ (những kiến trúc sư Pháp) cũng sáng tác thể nghiệm theo xu hướng dân tộc Việt Nam. Kiến trúc Athur Kruze viết: “Tuy nhiên mỗi đất nước phải có một nền kiến trúc nó bảo với anh rằng anh ở đâu…”, “không hê có một lí do nào để cho xứ sở này không có một nền kiến trúc riêng”0). Qua việc tìm hiểu vốn kiến trúc dân tộc ở ba miền Trung, Nam, Bắc, Kruze khẳng định: “Trái với Nam kì, Trung kì và Bắc kì có một di sản kiến trúc có giá trị không thể chối cãi dược”… “nông thôn Bắc kì dầy những công trình tương niệm đặc sắc: Chùa, đình, vả lại chúng không hề bị bó đi mà vẩn được dân An Nam sửdụng”(2).
 L’Architecture moderne en Indochine – Indochine 155 – 19-8-1943.
Nhưng vì nghiên cứu truyền thống Việt Nam chưa sâu sắc, trong Trường cao đầng Mĩ thuật chỉ có mấy quyển sách vể kiến trúc Trung Quốc viết bằng tiếng Đức. Nhà trường dùng tư liệu kiến trúc này để giảng dạy, cho nên trong những tác phẩm của các kiến trúc sư Việt Nam học sinh Trường cao đảng Mĩ thuật thường lần một số thành phần kiến trúc Trung Quốc. Tuy nhiên, Kruze cũng phân biệt hai nển kiến trúc này như sau: “Trực tiếp phỏng theo Trung Quốc, kiến trúc An Nam mặc dầu rất gần gũi cũng khác biệt rõ rệt. Những vay mượn, gia công theo quy mô của xứ sở giữ tỉ lệ theo các nguồn gốc, hoàn toàn thích nghi với truyền thông của người dân, đã sinh ra một phong cách trang nhã, một tính chất rất riêng biệt, ít trang trí xa hoa như kiến trúc Trung Quốc”.
Kiến trúc sư Kruze đã xây dựng ở Hà Nội một số công trình theo phong cách kết hợp mái cổ điển vào ngôi nhà hiện đại như ở các nhà số 73, số 4 và số 16A Lý Nam Đế, ngôi nhà ỡ đường Trần Phú, biệt thự góc đường Hoàng Hoa Thám và Ngọc Hà. Các công trình này đến nay vẫn sử dụng tốt.

Xu hướng kết hợp trong kiến trúc 1

Xu hướng kết hợp trong kiến trúc 1

Trụ sở Tổng cục Thể dục thể thao

 

Related posts