Kiến trúc 

Trào lưu kiến trúc dân gian mới.

Hơn một thập niên trở lại đây việc xây dựng nhà ở của nhân dân ngày càng phát triển nhất là tại các thành phố. Sự khới sắc về kiến trúc xây dựng trong quần chúng là kết quả của sự tăng trướng kinh tế, đời sống được nâng cao hơn, đó là điều đáng mừng. Trong thành phô Hà Nội dường như chỗ nào cũng thấy xây dựng. Trong các ngõ ngách chật hẹp, đâu đâu cũng thấy cát, sỏi, gạch chất đống và việc xây dựng nhà cửa rầm rộ.
Số lượng các công trình kiến trúc được nhân dân xây dựng trong thời gian là to lớn. Còn chất lượng thì có hai phần, thứ nhất là độ bền về kết cấu, độ tinh xáo vể chi tiết và thứ hai là chất lượng nghệ thuật. Ở đây ta chỉ bàn về mặt nghệ thuật kiến trúc. Trong những năm qua rất nhiều bài báo, hội thảo đã đề cập đến vấn đề nghệ thuật kiến trúc ớ nước ta trong thời kì mớ cửa và hội nhập. Nói chung các tác giả đều nhận định là phấn khới về sự khới sắc và phát triển của tình hình kiến trúc xây dựng trong cả nước, nhưng phàn nàn và phê phán nhiều về chất lượng nghệ thuật kiến trúc. Trước hết ta thấy nối bật hội chứng nhà “chóp” trong các thành phố miền Bắc rồi lan ra ngoại thành, ra các thị xã, thị trấn; Rồi đến hội chứng “kiến trúc Pháp” lan tràn hầu khắp cả nước và gần đây hội chứng “mái nhà Thái” ớ các tinh miền Nam đang lan ra Bắc, v.v… Giữa những “hội chứng” này và ở những địa phương khác nhau lại có những sự thêm thắt, những biến thể và tổ hợp phong cách khác lạ nữa mà nổi bật nhất là sự pha tạp lố lãng.

Trào lưu kiến trúc dân gian mới. 1

Phong cách kiến trúc nhà dân đô thị trong thời gian này có thể chia ra 3 xu hướng sau:
1. Mô phỏng cổ điên
Ta gọi mô phỏng cổ điển là tất cả những ngôi nhà được xây dựng với những chi tiết kiến trúc xuất phát từ kiến trúc cổ điển phương Tây như Hi Lạp, La Mã, Phục hưng, cổ điên Pháp, Baroque được thể hiện ờ các loại thức cột như Dori, Ioni, Toscan, ở các mái hồi tam giác (fronton), ở các tràng hoa, các tầng mái mansart, v.v… sở dĩ không gọi là Tân cổ điển vì Tân cổ điển là một phong cách, nhưng ở đây chưa ra một phong cách nào mà chỉ là sự chắp vá những chi tiết cổ điển đã được “cải tiến” cho phù hợp với thị hiếu chủ nhà và điều kiện thi công cho nên gọi là mô phỏng cổ điển.
2. Chiết trung
Đó là trường hợp có nhiều phong cách kiến trúc cùng tồn tại trong một ngôi nhà. Ớ đây thường được hiểu là sự chắp vá lộn xộn, là một mớ hổ lốn các phong cách kiến trúc của Đông – Tây, của nhiều thời đại, mặc dầu cũng đã có những công trình chiết trung có giá trị.
3. Xu hướng trở lại mái ngói
Qua một thời kì kéo vài thập kỉ sử dụng mái bằng cho hầu hết các công trình công cộng và nhà ở, do áp dụng kết cấu panel lắp ghép. Không những trong công trình do Nhà nước làm mà cả những ngôi nhà do nhân dân xây dựng cũng làm mái bằng. Xu hướng trở lại mái ngói là một biểu hiện của ý thức hướng về dân tộc. Trong xu hướng này bao gồm cả các kiểu mái không phải Việt Nam như là kiểu mái ngói gập lại ở đầu hồi được thấy ớ một số nước châu Âu như ớ các vùng Normandie, Franche-Comte, Champagne và Alsace của Pháp, vùng Wurtemberg, Rhénanie ở Đức, vùng Noord-Braband ở Hà Lan, vùng Ljubejan ở Nam Tư. Ở các nước châu Âu khác kiểu mái gập đầu này cũng ít xuất hiện. Nhung xu hướng trở lại mái ngói lại cũng đi đến trạng thái cực đoan. Người ta đã lạm dụng làm nhiều loại mái ngói ngang dọc trong một ngôi nhà, như một trò chơi làm ra sự phức tạp giả tạo để gây hiệu quả lạ mắt nhiều hơn là có công dụng thực tế.

Related posts