Mối quan hệ giữa kiến trúc và nghệ thuật tạo hình trong kiến trúc Ấn Độ

Từ xa xưa kiến trúc và nghệ thuật tạo hình vẫn luôn luôn là những ngành nghệ thuật anh em có mối quan hệ khăng khít, cùng chung sống, làm đẹp cho nhau. Nhưng về mặt cảm thụ thì có khác nhau. Nghệ thuật tạo hình chủ yếu cảm thụ bằng thị giác, kiến trúc được cảm thụ rộng rãi hơn. Công trình kiến trúc là những ngôi nhà, vườn, công viên, đường phố, quảng trường, sân bay, bến cảng… Con người sống trong môi trường kiến trúc, cảm thụ…

Read More