Kiến trúc 

Một số công trình kiên trúc xây dựng trong những năm 60

kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh có các tác phẩm tiêu biểu là: Lễ đài Ba Đình, Nhà sàn của Bác trong Phủ Chủ tịch; kiến trúc sư Đoàn Văn Minh có Trường đại học Thuỷ lợi, Nhà làm việc của Tổng cục Thống kê; kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp có Bảo tàng Việt Bắc; kiến trúc sư Trần Hữu Tiềm với sự cộng tác của kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện có Hội trường Ba Đình; kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Chân có Hội trường Trường Đảng Nguyễn…

Read More
Kiến trúc 

Những chặng đường phát triển nghệ thuật kiến trúc việt nam 50 năm qua (P1)

Nhìn lại những chặng đường phát triển nghệ thuật kiến trúc Việt Nam 50 năm qua, ta nhận thấy một điều lí thú là có thể phân chia những chặng đường ấy theo vật liệu xây dựng chủ yếu được sử dụng trong từng giai đoạn: thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp ớ chiến khu và những vùng tự do dùng chủ yếu là tre nứa lá, có thế gọi là “Thời kì tre nứa”. Từ khi hoà bình lập lại sau Hiệp nghị Genève 1954 là “Thời…

Read More