Kiến trúc 

Tác giả của ngọn tháp Eiffel

Gia đình Bonickhausen gốc ở vùng sông Rhin bên Đức đã đến lâp nghiêp tạ. Pháp từ bốn đời nay. Năm 1881 Gustave Bonickhausen, kỹ sư nổi tiếng thế giới về xây dựng những chiếc cầu táo bạo, người con của gia đình quyết định chính thức đổi tên là Eiffel, lấy tên của thị trấn quê hương Eifel nhưno thay đổi một chút cho dễ đọc đối với người địa phương nước Pháp. Ông được đào tạo rất hoàn hảo tại đại học bách khoa và đại học Trung…

Read More
Kiến trúc 

Kiến trúc Hồi giáo của Ấn Độ

kiến trúc Bà La MónTừ thế kỉ X trở đi, kiến trúc tôn giáo của Bà La Môn và Hồi giáo phát triển mạnh, còn kiến trúc Phật giáo giảm dần đi. Ớ các tỉnh phía bắc, các đền thờ Bà La Môn thường có mặt bằng hình vuông, khối xây vươn cao gấp đôi cạnh của mặt bằng và cong khum lạicũng có một hình tròn giống một cái chum đất bẹt, sau này gọi là cái chum bất tử “Kalasa”. Ở Bhuvanexva bang Oritxa, năm 900 xây dựng…

Read More