Kiến trúc 

Những kiến nghị đối với nền kiến trúc Việt Nam

Đô thị cổ nước ta còn lại rất ít và hàng ngày đang xuống cấp và biến dạng đi, xuống cấp vì vật liệu, kết cấu quá lâu nãm mà không được tu bổ tôn tạo, biến dạng vì nhu cầu không gian ở tăng lên do sự phát triển của cấu trúc gia đình và nhu cầu chuyển đổi cách sống, kinh doanh, sản xuất, các chủ nhà xây dựng thêm hoặc đập phá kiến trúc cũ xây lại hoàn toàn mới. Hệ thống kĩ thuật hạ tầng không đáp ứng nổi sự phát triển của đô thị trong cuộc sống mới đã xuống cấp nghiêm trọng.
Trước tình trạng ấy, chúng tôi thấy cần có những kiến nghị sau:
1. Cần có chính sách gìn giữ, bảo vệ những đô thị cô
Muốn làm được điều này rất cần một sự nghiên cứu sâu sắc từng đô thị cổ còn tồn tại để có chính sách như sau:
– Có giữ lại hay không.
– Giữ lại bao nhiêu phần trăm, đó là những bộ phận nào.
– Giữ như thế nào: trùng tu, tôn tạo, khôi phục v.v…
– Chính sách đối với chủ nhân những công trình kiến trúc và những thành phần đô thị như thế nào.

Những kiến nghị đối với nền kiến trúc Việt Nam 1

Phố cổ Hà Nội xưa

Những kiến nghị đối với nền kiến trúc Việt Nam 1

Phố cổ Hội An

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học về các đô thị cô
Công việc này bao gồm:
– Vẽ ghi, chụp ảnh, quay phim đô thị cổ, từng ngôi nhà, từng thành phần đô thị như quảng trường, vườn hoa, bến cảng, bến xe.
– Nghiên cứu lịch sử và văn minh dân tộc qua di sản đô thị cổ còn lại đến ngày nay.
– Nghiên cứu tinh hoa dân tộc thể hiện ở nghệ thuật đô thị kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ…
– Nghiên cứu những ảnh hưởng giao lưu quốc tế mà đô thị cổ còn giữ lại được.
3. Xã hội hoá công tác giữ gìn bảo vệ đô thị cổ
Cần tuyên truyền giáo dục quần chúng giữ gìn các đô thị cổ coi như di sản quý của đất nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc trước những quỹ di sản quý đó.
Cần xuất bản nhiều tư liệu về các di sản đô thị, kêu gọi các cá nhân và tổ chức hảo tâm trong và ngoài nước tài trợ cho công cuộc bảo tồn và tôn tạo các đô thị cổ.
4. Khai thác các di sản dô thị cố
Các di sản đô thị cổ không hề thụ động chờ sự giúp đỡ đơn thuần mà tự thân những đô thị cổ này có thể vươn lên trở thành những điểm du lịch đầy hấp dẫn. Đến đây ngoài du khách còn có nhiều nhà khoa học ngành lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật tạo hình, đô thị học, xã hội học, nhân chủng học, các nhà phong thuỷ, các nhà hoá học, các nhà nghiên cứu vật liệu, kết cấu và cả những nhà vãn, các thi sĩ, nhạc sĩ v.v… các đô thị cổ sẽ tự mình giải quyết được một phần kinh phí gìn giữ, tôn tạo, nâng cấp đô thị nhằm đóng góp vào quỹ kiến trúc của dân tộc những viên ngọc quý.

Related posts