Nguyên nhân của sự tụt hậu trong kiến trúc Việt Nam

1. Chính sách ngu dân của thực dân Pháp
Người Pháp rêu rao là “Khai hoá” cho dân thuộc địa nhưng thật ra chính sách của họ là “Ngu dân”. Do đó rất hạn chế phát triển giáo dục, mở mang về khoa học kĩ thuật. Chính sách của thực dân Pháp chủ yếu là “Khai thác thuộc địa”.
2. Tình trạng chiến tranh suốt 30 nãm trong cả nước
Nguyên nhân chiến tranh đã kìm hãm sự phát triển của đất nước một cách trầm trọng. Trong tình trạng chiến tranh ác liệt, việc tiếp xúc với thế giới là rất hạn chế. Trong cuộc chiến tranh chống Pháp, chúng ta hầu như không được tiếp xúc chút nào với thế giới. Mãi đến chiến thắng biên giới 1950 mới mở một đường tiếp xúc với Trung Quốc.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta có sự tiếp xúc với các nước trong phe XHCN qua việc gửi học sinh sang học ở các nước bạn, qua những hội nghị quốc tế và qua một lượng thông tin bằng sách báo chủ yếu bằng tiếng Nga.
Cuộc chiến tranh với đế quốc Mĩ vô cùng tàn khốc. Chúng muốn đưa Việt Nam trở lại thời kì đồ đá. Đây là một cuộc chiến của David chống tên khổng lồ Guliat. Chúng ta đã thắng, nhưng một thời gian dài phải chịu đựng sự nghèo khổ; túng thiếu mọi bề.
Hai cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm đã làm chúng ta lạc hậu so với thế giới nhiều mật trong đó có kiến trúc.

3. Trình độ khoa học kĩ thuật thấp kém
Qua chiến tranh, khoa học quân sự phát triển, nhưng các ngành khoa học khác không có điều kiện phát triển, nhất là khoa học kĩ thuật xây dựng càng kém phát triển vì trong chiến tranh ta xây dựng rất ít.
4. Trình độ lí luận về nghệ thuật kiến trúc và quy hoạch đỏ thị thấp
kém vì ít tiếp xúc với thế giới và không có người và điều kiện nghiên cứu những vấn đề của việc xây dựng trong hoà bình.
Ta hãy xem xét các khoảng cách giữa kiến trúc việt nam và thế giới một cách chi tiết:
Trước khi thực dân Pháp xâm lược: Chúng ta có nghệ thuật kiến trúc truyền thống thống nhất từ kiến trúc dân gian đến các kiến trúc lớn như kiến trúc tôn giáo, các kiến trúc dinh thự, cung đình, lăng tẩm. Thời gian này hầu như nước ta chỉ có một cửa chính thông với Trung Quốc mà thôi.
San khi thực dân Pháp xâm lược: Người Pháp mang vào nước ta một số phong cách nghệ thuật kiến trúc phương Tây. Từ đấy ta thêm một cửa thông với thế giới phương Tây.
Từ khi Độc lập (1945): Việt Nam có tiếp xúc với thế giới và từ đấy mới thấy khoảng cách giữa chúng ta và thế giới.

Related posts