Kiến trúc 

Kết luận chung về sự biến đổi trong quy hoạch trung tâm hành chính.

Những thay đổi về lịch sử cũng như việc chuyển đổi và hòa nhập giữa các nền văn hóa Đông – Tây diễn ra tại thành phố Hà Nội từ năm 1873 đến năm 1945 đã có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình phát triển đô thị của Thủ đô. Nhìn chung những thay đổi về mặt cấu trúc quy hoạch có thể được tổng kết và tóm tắt lại theo hai điểm cơ bản sau đây: 1. Sự chuyển hóa không gian từ dạng cấu trúc đô thị phong kiến sang cấu trúc không gian đô thị thuộc địa theo kiểu phương Tây – Từ đô thị phong kiến với tính chất hành chính – chính trị, thương mại sang thành phố có chức năng hành chính – chính trị, dịch vụ, sản xuất, thương mại,… phục vụ cho sự bóc lột và cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam và cà ở trên toàn bộ lãnh thổ của các nước Đông Dương, những nơi mà người Pháp đang chiếm đóng và có quyền lợi. – Từ không gian đô thị hòa đồng với nông thôn, tính khép kín về mặt xã hội chuyển sang đô thị hiện đại, áp dụng các ý tưởng quy hoạch phương Tây, không gian đô thị mở, cấu trúc phân khu chức năng rõ ràng, các công trình công cộng được tập trung nhàm tạo nên các điểm nhấn đô thị để biểu trưng cho sức mạnh của chính quyền cai trị thực dân. – Yếu tố thành là yểu tố chủ đạo chi phối không gian đô thị phong kiến dần giảm sút vai trò và mất dần trong cấu trúc đô thị thời Pháp thuộc, thay thế bởi các chức năng mới phù hợp với một đô thị hiện đại. 2. Sự biến đổi không gian thành phố trong quá trình đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và áp dụng các nguyên tắc quy hoạch phuong Tây hiện đại – Từ chỗ xây dựng các công trình đơn lẻ sang hòan thiện dần các cụm công trinh chức năng. – Phá bỏ các công trình kiến trúc cổ mang tính truyền thống của văn hoá Việt Nam để thay thế bởi những khu chức năng mới hoàn chỉnh hơn theo kiểu văn hoá đô thị phương Tây: khu trung tâm hành chính – chính trị, khu nhà ở, khu dịch vụ thương mại, các công trình sản xuất, đầu mối giao thông, ga đường sắt,… – Chuyển dần từ việc cải tạo cục bộ các tuyến đường sang xây dựng mới, mở rộng mạng lưới giao thông theo một quy hoạch hoàn chỉnh kết nối các không gian đô thị riêng lẻ. – Chú trọng tới việc xây dựng hệ thống các công trình công cộng, đề cao vai trò điểm nhấn văn hoá trung tâm, văn hoá các quảng trường, nhàm tạo ra biểu trưng cho sức mạnh, quyền lực chính quyền cai trị và bóc lột của thực dân Pháp tại thành phố thuộc địa. – Đấy mạnh mở rộng không gian thành phố ra những vùng ngoại vi và các vùng lân cận bằng việc phát triển giao thông đối ngoại.

Kết luận chung về sự biến đổi trong quy hoạch trung tâm hành chính. 1

Sơ đồ diễn biến hoạt động quy hoạch xây dimg thành phố Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc (1873-1945)

Kết luận chung về sự biến đổi trong quy hoạch trung tâm hành chính. 1

Kết luận chung về sự biến đổi trong quy hoạch trung tâm hành chính. 1

Kết luận chung về sự biến đổi trong quy hoạch trung tâm hành chính. 1

Tóm tắt những đánh giá quy hoạch xây dựng Hà Nội ( 1873 – 1945 )

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng

Related posts