Kiến trúc 

Các giải pháp nhằm nâng cao và hội nhập hoá lí luận kiến trúc ở nước ta

Nhằm thúc đẩy, nâng cao và hội nhập hoá lí luận kiến trúc ở nước ta cho ngang tầm khu vực và quốc tế thì trước hết ta phải bàn đến chuyện đào tạo, sau mới bàn đến các việc khác mặc dầu việc nào cũng là cấp bách cả.
1. Đào tạo
Trong các trường đại học đào tạo kiến trúc sư, ngoài những môn học có ghi trong mục cơ sở (mục B) như lịch sử kiến trúc, lịch sử đô thị, lịch sử nghệ thuật mĩ học, xã hội học đô thị v.v… chúng ta cần đưa vào môn “Lí luận và phê bình kiến trúc”; Các học thuyết và trường phái nghệ thuật nói chung và kiến trúc, quy hoạch nói riêng.
Cần có môn học: “Truyền thống nghệ thuật dân tộc”, trong đó giới thiệu cô đọng những tinh hoa của nghệ thuật dân tộc như kiến trúc, nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, sân khấu v.v…
2. Xuất bản
Những tác phẩm kinh điển về lí luận và phê bình kiến trúc trên thế giới cần được dịch và xuất bản để trang bị cho kiến trúc sư và những nhà lí luận phê bình kiến trúc. Những sách này góp phần nâng cao dân trí và người dân cũng sẽ am hiểu nghệ thuật kiến trúc hơn giúp họ không sa lầy vào những thị hiếu lai căng, không sùng bái hàng ngoại và không làm hàng nhái, hàng rởm.
3. Tổ chức các hội thảo
Thời gian gần đây Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức được một số cuộc hội thảo kiến trúc, đánh giá thành tựu kiến trúc một số tỉnh và khu vực là rất tốt. Trên tạp chí của Hội có trưng cầu ý kiến về hai công trình sắp xây dựng ở nước ta là theo “hội chứng kiến trúc Pháp”, hoạt động này rất tốt, có tác dụng nâng cao trình độ phê bình của kiến trúc sư và quần chúng, lại có tác dụng giáo dục quần chúng về thẩm mĩ kiến trúc, gây dư luận đấu tranh với những cái xấu sẽ gây ô nhiễm các đô thị của chúng ta.
Hãy đẩy mạnh hơn nữa hoạt động này, song song với việc mở các lớp chuyên đề về lí luận và phê bình bồi dưỡng cho kiến trúc sư đang hành nghề. Đây là công tác đào tạo tiếp tục.

Các giải pháp nhằm nâng cao và hội nhập hoá lí luận kiến trúc ở nước ta 1

4. Các tạp chí và báo kiến trúc tăng cường tỉ lệ bài viết về lí luận và phê bình. Có thể giới thiệu các lí thuyết kiến trúc một cách ngắn gọn và thường xuyên trên tạp chí nhằm trang bị kịp thời kiến thức cho giới kiến trúc và những người quan tâm đến nghệ thuật kiến trúc.
5. Các đơn vị nghiên cứu kiến trúc như Viện nghiên cứu Kiến trúc, Viện Kiến trúc của Hội, các bộ môn lí luận – lịch sử trong các trường đại học cần tập hợp những bài viết về lí luận và phê bình trong những năm qua đăng tải trên các phương tiện truyền thông thành những cuốn chuyên san nhằm cung cấp kiến thức lí luận cho giới kiến trúc và sinh viên kiến trúc.
Mục đích của lí luận và phê bình kiến trúc là giúp cho kiến trúc đi đúng hướng, không sa vào những xu hướng bệnh hoạn để đến được mục tiêu chung là xây dựng một nền kiến trúc hiện đại Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Mục tiêu chỉ có một, nhưng lí luận và lí thuyết có thể không phải là duy nhất, chỉ có một. Thời đại chỉ có một phong cách nghệ thuật đã qua rồi. Ngay này trên thế giới có biết bao nhiêu lí thuyết kiến trúc khác nhau đưa đến biết bao nhiêu tác phẩm kiến trúc khác nhau. Kiến trúc hiện đại mà đại diện là chủ nghĩa Công nãng đã cho ta một bài học lớn; Những quy định nghiêm ngặt đến nghiệt ngã của những lí luận của nó đã gò bó sự sáng tạo dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ. Chúng ta có thể sẽ có nhiều lí luận khác nhau nhưng cũng dẫn đến một cái đích duy nhất. Như vậy bức tranh kiến trúc của chúng ta sẽ phong phú và đa dạng, chắc chắn sẽ thú vị hơn sự đơn điệu. Tuy nhiên việc phê bình cũng sẽ gặp khó khăn vì người sáng tác và người phê bình đứng trong hai hệ quy chiếu khác nhau, lúc đó người phê bình phải tinh ý và tế nhị, lấy mục tiêu cuối cùng là một tác phẩm kiến trúc hiện đại mang bản sắc Việt Nam để xem xét bình luận.

Related posts