Kiến trúc 

Các đặc điểm của kiến trúc nhà Nguyễn

1. Mái không uốn cong, ở các góc đầu mái không có “réo”, chúng ta thấy rất rõ ở các công trình nổi tiếng như Khuê Vãn các, điện Thái Hoà v.v. ..
2. Dùng nhiều cột gạch thay cho cột gỗ, cột gạch vuông được xây dựng bằng gạch trần, bằng đá ong… một trong những tác phẩm có cột gạch đẹp nhất là Khuê Vãn các. Trong Quốc Tử Giám (Hà Nội) có nhiều công trình sử dụng cột gạch.

3. Tường hồi bằng gạch, đó là kết cấu đon giản và rất gần gũi với nhà cửa truyền thống dân gian ở miền Bắc. Tại công trình Hiển Lâm các trong Hoàng thành (Huế), tường hồi gạch được làm ở tầng một và tầng ba biểu hiện bước quá độ từ kết cấu gỗ sang kết cấu gạch.

Các đặc điểm của kiến trúc nhà Nguyễn 1

4. Hàng cột hành lang không đặt trên nền nhà như thường lệ mà đặt thẳng xuống sân. Đây là một điểm rất đặc sắc khác hẳn cách xây dựng từ trước đến nay của hầu hết các dân tộc. Các hàng cột khác vẫn đặt trên nền nhà. Ta thấy rõ ở hàng cột đá trạm trổ rồng cuốn rất hoành tráng của điện Thái Hoà có chân cột đặt thẳng xuống sân. Cách làm này tạo hiệu quả thị giác làm ngôi nhà cao hơn lên.

5. Cái bẩy cổ truyền hầu hết được thay bằng con sơn. Chi tiết này rất rõ ớ Khuê Văn các và nhiều công trình trong kinh thành Huế và trong các lăng tẩm triều Nguyễn

Related posts