Kiến trúc 

Bauhaus một xuất phát điểm quan trọng của kiến trúc hiện đại thế giới

Bối cảnh lịch sử
Vào cuối thế kỉ XIX, người ta phân biệt rất khắc nghiệt giữa nghệ thuật thuần túy như hội họa, điêu khắc, kiến trúc với nghệ thuật thực dụng thường là thủ công nghiệp. Đối với công nghiệp thì người ta coi như không có một quan hệ nào với nghệ thuật cả, thậm chí đối lập với nghệ thuật. Lúc bấy giờ ở Bỉ có một phong trào do các họa sĩ và kiến trúc sư đề xướng thiết kế những hàng hóa đồ dùng hàng ngày cho hợp thời đại. Ở Đức cũng xuất hiện một hội của một số các nhà mĩ thuật, kiến trúc, các chủ xí nghiệp nhằm mục đích sản xuất hàng hóa có chất lượng cao và giá thành hạ, cùng nhau kinh doanh lớn và giúp đỡ bảo vệ những người sáng tác. Đó là Hội Werkbund (Hội Lao động) thành lập năm 1907 ở Munich. Trong điều lệ của Hội có ghi: “Mục đích của Hội Werkbund là làm cho lao động thủ công trở nên cao quý bằng cách thực hiện hợp tác nghệ thuật, công nghiệp và lao động thủ công”. Chính từ các hoạt động của Henry Van de Velde và của Hội Werkbund mà ra đời trường Bauhaus. Hội Werkbund tổ chức triển lãm đầu tiên của mình ở Cologne nãm 1914. Walter Gropius, kiến trúc sư trẻ tuổi nổi tiếng bằng tác phẩm nhà máy Fagus năm 1911, được giao trách nhiệm xây dựng ngôi nhà hành chính, nhà để máy móc và gian trưng bày mô tơ Đức. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, thế là triển lãm của Werkbund chỉ kéo dài trong mùa hè 1914. Năm 1927, Werkbund lại mở một triển lãm nữa ở Stuttgart, giao cho Mies van der Rohe chỉ đạo, trong đó có xây dựng nhiều ngôi nhà do các kiến trúc sư nổi tiếng nhất đương thời ở châu Âu tham gia. Sau đó, năm 1930 Hội Werkbund lại được Bộ Ngoại giao Đức trao cho tổ chức triển lãm tại một lâu đài lớn ở Paris, thủ đô nước Pháp. Hội này lại giao công việc lãnhđạo xây dựng triển lãm cho Gropius. Những hoạt động của Gropius và những tư tưởng tiến bộ của Werkbund sau này sẽ được phản ánh đầy đủ trong hoạt động của Bauhaus.

Bauhaus một xuất phát điểm quan trọng của kiến trúc hiện đại thế giới 1

Trường Bauhaus
Henry van de Velde được chỉ định làm hiệu trưởng của cả hai trường ở Weimar: Trường Cao đẳng Mĩ thuật và trường Nghệ thuật trang trí (hay là trường dạy nghề Weimar). Như trên đã nói có sự phân biệt khắc nghiệt giữa hai lĩnh vực nghệ thuật thuần túy và nghệ thuật thực dụng. Những người làm nghệ thuật thuần túy có ý khinh miệt những người thợ thủ công làm đồ mĩ nghệ, trang trí hoặc vật dụng hàng ngày. Velde ấp ủ một ham muốn phá bỏ sự ngăn cách nghiệt ngã này bằng cách sáp nhập hai trường lại làm một. Nhưng ông không dám và thật sự không đủ khả năng làm điều đó. Là một người Bỉ hoạt động trên nước Đức, Velde bị tấn công cả mọi phía. Giới nghệ sĩ Đức và Bỉ đều tấn công ông vì những tư tưởng cải cách táo bạo, những tư tưởng của tiêu chuẩn hóa, của sản xuất công nghiệp hóa. Bị chính quyền gây nhiều khó khăn và luôn luôn phải chịu đựng mối ác cảm của những người Đức, năm 1915 Velde từ chức hiệu trưởng cả hai trường và giới thiệu người thay thế mình là Walter Gropius lúc ấy đang ở mặt trận với quân hàm trung úy. Đơn xin từ chức của Velde không được chấp nhận. Người ta khước từ cấp hộ chiếu cho ông sang Thụy Sĩ và ông bị cấm không được ra khỏi Weimar. Chỉ đến năm 1917 nhân dịp cần dạy mĩ thuật công nghiệp cho tù binh Đức ở Thụy Sĩ ông mới được rời khỏi nước Đức.
Về phần Gropius, ông suy nghĩ rất nhiều trước khi nhận trách nhiệm. Ông nghĩ về nguyện vọng chính đáng của Velde rất phù hợp với ý ông, nhưng đến lượt ông, ông có đủ dũng khí và nãng lực phá bỏ bức tường ngãn cách nghệ thuật thuần túy và nghệ thuật thực dụng không?
Hoạt động của trường Bauhaus chia làm bốn giai đoạn rõ rệt sau đây:
1. Giai đoạn thành lập trường Bauhaus và những hoạt động của trường ớ Weimar (1919 – 1925).
2. Giai đoạn chuyển trường sang Dessau (1925 – 1928)
3. Giai đoạn hoạt động của Bauhaus ở Dessau dưới sự lãnh đạo của Hanex Mayer (1928 – 1930).
4. Giai đoạn hoạt động của Bauhaus dưới sự lãnh đạo của Mier van der Rohe (1930- 1933).
Bauhaus ở Weimar
Walter Gropius nhận kế tục chức vụ của Van de Velde từ năm 1915, nhưng phải đến năm 1919 ông mới thực hiện được ý định nhập hai trường MI thuật và Nghệ thuật trang trí lại làm một và đặt tên là Nhà Xây dựng quốc gia Weimar, gọi tắt là Bauhaus.

Related posts