Ba vấn đề cần được làm tốt trong kiến trúc Việt Nam

1. Quản lý
Trước đây việc duyệt thiết kế và cấp phép xây dựng không quan tâm đến chất lượng nghệ thuật kiến trúc. Nay muốn triệt các “bệnh” trên thì khi duyệt lại các đồ án kiến trúc cần xem xét kĩ lưỡng để ngăn chặn sự phát triển lây lan cãn bệnh “hàng nhái cổ” làm ô nhiễm môi trường kiến trúc của đô thị và hướng cho trào lưu kiến trúc dân gian tìm tòi cách biểu hiện tính chất Việt Nam hiện đại. Đây là vấn đề rất tế nhị và khó nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự sáng tạo nghệ thuật kiến trúc.

2. Tuyên truyền
Đây là biện pháp rất quan trọng để nâng cao trình độ nhận thức vể nghệ thuật kiến trúc trong quần chúng. Cần tuyên truyền để phá các hội chứng không lành mạnh, chống lại sự phổ biến tràn lan những cuốn lịch “Những ngôi nhà đẹp”, “Biệt thự đẹp” mà trên đó chụp những ngôi nhà làm theo kiểu “nhái” kiến trúc cổ điển Pháp, kiến trúc dân gian Pháp. Việc tuyên truyền này cần làm lâu dài sâu rộng với mọi hình thức từ các phương tiện truyền thông đến các hội thảo, triển lãm. Đồng thời với việc phê phán những thị hiếu không lành mạnh là việc giới thiệu những ngôi nhà đẹp theo quan điểm hiện đại và có bản sắc dân tộc. Trách nhiệm này thuộc về Hội Kiến trúc sư, báo chí, các trường kiến trúc và các câu lạc bộ nghệ thuật…

Ba vấn đề cần được làm tốt trong kiến trúc Việt Nam 1

3. Đào tạo
Không ít kiến trúc sư đã tham gia vào việc làm lây lan các hội chứng kiến trúc không lành mạnh, phần vì thiếu kiến thức về nghệ thuật dân tộc, phần vì buộc phải làm theo thị hiếu của khách hàng. Các trường đào tạo kiến trúc sư nên tăng cường những giờ giảng về kiến trúc dân tộc, nghệ thuật dân tộc, văn hoá dân tộc. Hiện nay mới chỉ có chừng 30 tiết lịch sử kiến trúc việt nam còn những vấn đề vể nghệ thuật dân tộc và văn hoá dân tộc chưa được đề cập đến, chưa có môn học nào về lĩnh vực này được dạy cho sinh viên kiến trúc cả.
Sự ra đời của trào lưu kiến trúc dân gian ở đô thị là một tin mừng, nó chứng tỏ sức sống mãnh liệt của dân ta. Mặc dầu thời gian vừa qua có những biểu hiện lố lăng của một số “bệnh” trong buổi đầu còn ấu trĩ, nhưng nó sẽ tiến tới sự phát triển ổn định về phong cách kiến trúc. Chúng ta chào đón và giúp nó đi đúng hướng là hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc. Hướng đi này có thê có nhiều phong cách biểu hiện khác nhau góp phần làm cho trào lưu kiến trúc dân gian mới này ngày càng đa dạng và phong phú.

Related posts